विभागीय आयुक्त कार्यालय प्रशासन

डॉ.उमाकांत दागंट ( आय.ए.एस.)

विभागीय आयुक्त औरंगाबाद
  कार्यालयीन दुरध्वनी  : +91-240-2331294, 2350044.
 निवास दुरध्वनी : +91-240-2331221.
 फॅक्स +91-240-2331083.
ई-मेल  : divcomabd@gmail.com , abaddivcom@yahoo.co.in
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विभागाचे नाव